ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Ο Στόχος σας
  • Η Εξέλιξή σας
  • Τα Όνειρά σας

Σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχετε τους στόχους σας για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας όπως τα Αγγλικά και τα Γαλλικα. Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες που έχουν ως στόχο την εισαγωγή τους σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, την διευκόλυνσή τους στον εργασιακό τους χώρο η ακόμα και για να μάθουν ορισμένα πράγματα για προσωπικό τους όφελος.

Δείτε παρακάτω τις υπηρεσίες μας, και επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ONLINE - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ