Αγγλικά από μικρή ηλικία: 9+1 “μπορώ” που αποκτούν τα παιδιά μας

Why an early start?

9+1 μπορώ που αποκτούν τα παιδιά μας μαθαίνοντας αγγλικά από νεαρή ηλικία

  1. Μπορώ να αποκτήσω ενδιαφέρον μαθαίνοντας την ξένη γλώσσα από το αρχικό της στάδιο.
  2. Μπορώ πολύ εύκολα να αγαπήσω τη γλώσσα και να ακολουθήσω τη φυσιολογική εξέλιξή της.
  3. Μπορώ να εντοπίσω κοινά σημεία με τη μητρική μου γλώσσα.
  4. Μπορώ να κατανοήσω πως μία γλώσσα λειτουργεί ως ένα γενικό σύστημα κανόνων.
  5. Μπορώ να κατανοήσω την αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας.
  6. Μπορώ ευκολότερα να αναπτύξω τις κοινωνικές, μαθητικές, συναισθηματικές και σωματικές δεξιότητές μου επικοινωνώντας με την αγγλική γλώσσα.
  7. Μπορώ επίσης να βελτιώσω τις μαθητικές επιδόσεις μου στα ελληνικά.
  8. Μπορώ να αναπτύξω μια πιο διεθνή και πλουραλιστική συνείδηση.
  9. Μπορώ να χρησιμοποιήσω σε λειτουργικό επίπεδο δύο γλώσσες.
  10. Μπορώ να το κάνω!