Τι πραγματικά μετράει στην εκμάθηση των αγγλικών, γαλλικών, ελληνικών ως ξένη γλώσσα;

Προϊόν ή διαδικασία θα επιλέγατε εσείς; Όπως όταν κανονίζουμε ένα ταξίδι, προτού φτάσουμε στον προορισμό μας περνάμε από κάποια στάδια κανονισμάτων, προετοιμασιών και πλάνων που δημιουργούν προσμονή και ανυπομονησία για το μέρος που θα επισκεφτούμε έτσι πρέπει να γίνεται και με την εκμάθηση. Καλό είναι να βλέπουμε την εκμάθηση ως ένα ταξίδι που περνάμε στάδια ώστε να φτάσουμε στον προορισμό μας.

Πριν μερικά χρόνια η εκπαίδευση και η εκμάθηση εθεωρείτο ένα προϊόν όπου ο μαθητής προσαρμοζόταν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και συσσώρευε μαζικά πληροφορίες απομνημονεύοντάς τες.

Στις μέρες μας η αντίληψη της εκμάθησης ως προϊόν θεωρείται αναχρονιστική. Πλέον οι εκπαιδευτικοί καλούν τους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις με προϋπάρχουσες γνώσεις, να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές έννοιες μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πρακτική καθημερινότητα. Οπότε η εκμάθηση και τελικά η γνώση φτάνει στα παιδιά μας ως ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα νοητικών διεργασιών. Μέσα από τη διαδικασία της εκμάθησης αγγλικών, των γαλλικών και των ελληνικών, η γλώσσα μαθαίνεται περνώντας από στάδια σκέψης που με τον καιρό ωριμάζουν καθώς τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή στο μάθημα και τη συναναστροφή κατανοούν ποιοι είναι και τους ρόλους τους στην κοινωνία. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην τάξη, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι, στη γειτονιά και στο παιχνίδι. Αυτή είναι η διδασκαλία του σήμερα και έτσι μαθαίνουμε και εμείς τα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, εστιάζοντας στην επικοινωνία, τις ιδέες, τη δημιουργικότητα, σαν ένα ωραίο ταξίδι γνώσης με ακόμα πιο συναρπαστικό προορισμό.