Δυσλεξία στην ξένη γλώσσα, υπάρχει όντως;

Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στα ελληνικά, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μαθησιακή δυσκολία και στην δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν.

Ο όρος μαθησιακή δυσκολία χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1963 και αφορούσε σε προβλήματα όπως η χαμηλή μαθησιακή απόδοση. Η μαθησιακή δυσκολία, η διαταραχή στην ανάγνωση και η δυσλεξία είναι όροι που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και εντοπίζονται κατά την εκμάθηση της μητρικής μας γλώσσας.

Κι όμως ένας μαθητής με δυσκολία στα ελληνικά είναι πολύ πιθανό να εμφανίζει έφεση στα αγγλικά, τα γαλλικά ή σε άλλη ξένη γλώσσα.  Αν υπήρχε ορισμός για δυσλεξία στην ξένη γλώσσα θα διαμορφωνόταν από τα γνωστικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, ικανότητες στην μητρική γλώσσα, και τις κοινωνικές του μεταβλητές, περίγυρος-άγχος-προσωπικότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ορισμός αυτός δεν μπορεί να υπάρξει. Οι σχολικοί βαθμοί στα αγγλικά ή τα γαλλικά σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν δυσλεξία στην ξένη γλώσσα. Ακόμα όμως και τα IQ tests ή τα MLAT-Modern Language Aptitude Tests- δεν μπορούν να διαγνώσουν δυσλεξία στην ξένη γλωσσα. To MLAT είχε ως αρχικό στόχο να εντοπίσει πιθανή δυσκολία στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, αλλά αντίθετα εντοπίζει το πιθανό ταλέντο του μαθητή να αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη γλώσσα και να φτάσει σε συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο μέσα σε καθοσρισμένο χρονικό διάστημα.

Μαθητές με δυσκολία στα ελληνικά μπορεί να παρουσιάσουν ίδια ή παρόμοια δυσκολία στην ξένη γλώσσα τους με ένα μαθητη που δεν έχει διαγνωστεί με δυσλεξία. Δεν πρέπει να συγχέοουμε τη δυσλεξία στο μάθημα των ελληνικών με το ποσοστό επιτυχίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας.

Για αυτό μη διστάσετε να προχωρήσετε σε δεύτερη ή και τρίτη ξένη γλώσσα αν το παιδί σας δυσκολεύεται στα ελληνικά. Τα αγγλικά ή τα γαλλικά θα του προσφέρουν ένα διάλειμμα από την σχολική ρουτίνα, έναν διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας και σίγουρα ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Ανεξάρτητα από πιθανή μαθησιακή δυσκολία εμείς πάτα εστιάζουμε σε αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας εξατομικευμένα για τον κάθε μαθητής μας! Want a bigger brain? Learn a second language.

Γιατί μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει δυσκολία στην εκμάθηση αγγλικών και γαλλικών, τουλάχιστον όχι με εμάς!

Scientific research on the article of Richard L. Sparks, “Is There a “Disability” for Learning a Foreign Language?”, Journal of Learning Disabilities 39 No6 ND 2006, 544-57.

Άελλα Κοκκινέα , EFL teacher.